Skip to: Content | Sidebar | Footer

گره هشت تعقیب

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و انواع گره های سنگنوردی صحبت شد، در این مطلب گره هشت تعقیب شرح داده می شود.

گره هشت تعقیب: این گره جهت اتصال طناب به صندلی سنگنورد استفاده می شود، این نوع گره هم در صعود سر طناب و هم در صعود قرقره مورد استفاده سنگنوردان می باشد، این گره بسیار محکم است و در صورت سقوط سنگنورد چون به صندلی متصل می باشد از سقوط نهایی سنگنورد جلوگیری می کند.

در تصویر زیر روش کامل زدن گره هشت تعقیب را مشاهده می نمائید:

در تصویر زیر روش زدن گره هشت تعقیب را به صورت مرحله مرحله مشاهده می نمائید:

در اینجا می توانید کلیپ روش زدن گره هشت تعقیب را مشاهده نمائید.

پی نوشت:

◄ فراگیری درست گره هشت تعقیب و به کارگیری آن بسیار مهم و حساس است، زیرا مستقیما” با جان شما سنگنوردان عزیز در ارتباط است.

◄ در ابتدا شاید احساس کنید که نمی توانید این گره را فرا بگیرید، ولی مطمئن باشید با تمرین و اعتماد بنفس، کاملا” به زدن این گره مسلط خواهید شد.

گره دو سر طناب

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و انواع گره های سنگنوردی صحبت شد، در این مطلب گره دو سر طناب (یک لا و دو لا) شرح داده می شود.

گره دو سر طناب (یک لا): اتصال دو سر طناب هم قطر به یکدیگر، این نوع گره زمانی به کار می رود که سنگنورد در صعود خود احتیاج به طناب بلند تری دارد و می بایست یک طناب دیگر را به طناب خود اضافه نماید.

خصوصیات: هر قدر فشار بیشتری به آن وارد شود گره محکم تر می شد.

گره دو سر طناب (دو لا): اتصال دو سر طناب غیر هم قطر با اختلاف قطری برابر حداکثر یک شماره.

خصوصیات: ضریب اطمینان بسیار بالایی دارد.

پی نوشت: گره دو سر طناب کاربرد های زیادی دارد و مطمئنا” به کار شما دوستان عزیز هم خواهد خورد، مخصوصا” خانم های عزیز برای گره زدن دستبند و گردنبند هایی با جنس طناب، در این نوع گره شما می توانید با ایجاد فاصله بین دو گره، دستبند و گردنبند خود را کوچک و بزرگ نمائید.

گره پروسیک

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و انواع گره های سنگنوردی صحبت شد، در این مطلب گره پروسیک شرح داده می شود.

سنگنوردان به وسیله گره پروسیک می توانند حمایت از خود را در زمان فرود و یا صعود بر عهده گیرند، خاصیت این گره چفت شدن بر روی طناب است و بنا به همین خاصیت در صعودها و عملیات بالا کشی نیز کاربرد دارد، ولی بیشترین کاربرد آن پشتیبانی فرود می باشد.

برای ساختن این گره از طنابچه ای به قطر ۵ الی ۷ میلیمتر استفاده کنید که دو سر طنابچه بوسیله گره دو سر طناب به هم متصل شده باشند، با سه دور حلقه کردن طنابچه بر روی طناب اصلی (طناب ثابت) گره پروستیک بوجود می آید و به صندلی کوهنورد متصل می گردد، وقتی سنگنورد توسط وزن خود این گره را تحت فشار قرار دهد، گره محکم به طناب اصلی می چسبد و اجازه می دهد سنگنورد صعود و یا فرودی ایمن داشته باشد.هر سنگنورد و یا کوهنوردی باید زدن گره پروسیک را برای نجات جان خودش فرا گیرد.

لازم به ذکر است نام این گره از نام خانوادگی ابداع کننده آن، کوهنورد اتریشی دکتر Karl Prusik گرفته شده است.

در زیر روش زدن گره پروسیک را مشاهده می نمائید:

در زیر نمونه ای از گره پروسیک و استفاده از آن به عنوان خود حمایت برای فرود را مشاهده می نمائید: