Skip to: Content | Sidebar | Footer

بازی هواپیمای آتاری

راهنمای استفاده از بازی:

• برای شروع بازی از کلید R استفاده کنید.

• برای افزایش سرعت از کلید ↑ و برای کاهش سرعت از کلید ↓ استفاده کنید.

• برای حرکت به سمت راست از کلید → و برای حرکت به سمت چپ از کلید ← استفاده کنید.

• برای شلیک موشک از کلید SPEAS استفاده کنید.

• برای سیاه سفید شدن صفحه بازی از کلید B و برای رنگی شدن صفحه بازی از کلید C استفاده کنید.

• برای خروج از بازی از کلید Q استفاده کنید.

دانلود بازی در فرمت ZIP

پی نوشت:

◄ این نسخه ۳۲ بیتی این بازی می باشد و بر روی کامپیوترهای ۶۴ بیتی نصب نمی شود.

◄ بعد از دانلود فایل زیپ آن را EXTRACT نموده و بعد از کلیک بر روی فایل SETUP و نصب برنامه، برای شروع بازی بر روی فایل PLAN کلیک کنید.

◄ یاد باد آن روزگاران 😉