Skip to: Content | Sidebar | Footer

گره هشت تعقیب

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و انواع گره های سنگنوردی صحبت شد، در این مطلب گره هشت تعقیب شرح داده می شود.

گره هشت تعقیب: این گره جهت اتصال طناب به صندلی سنگنورد استفاده می شود، این نوع گره هم در صعود سر طناب و هم در صعود قرقره مورد استفاده سنگنوردان می باشد، این گره بسیار محکم است و در صورت سقوط سنگنورد چون به صندلی متصل می باشد از سقوط نهایی سنگنورد جلوگیری می کند.

در تصویر زیر روش کامل زدن گره هشت تعقیب را مشاهده می نمائید:

در تصویر زیر روش زدن گره هشت تعقیب را به صورت مرحله مرحله مشاهده می نمائید:

در اینجا می توانید کلیپ روش زدن گره هشت تعقیب را مشاهده نمائید.

پی نوشت:

◄ فراگیری درست گره هشت تعقیب و به کارگیری آن بسیار مهم و حساس است، زیرا مستقیما” با جان شما سنگنوردان عزیز در ارتباط است.

◄ در ابتدا شاید احساس کنید که نمی توانید این گره را فرا بگیرید، ولی مطمئن باشید با تمرین و اعتماد بنفس، کاملا” به زدن این گره مسلط خواهید شد.

هارنس

harness

هارنس (Harness): وسیله ای است که سنگنوردان و کوهنوردان با استفاده از آن از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار می گردند و در صعود، فرود، حمایت و حمل وسایل فنی کاربرد زیادی دارد.

هارنس در مدل های گوناگون و برای کاربردهای متفاوت ساخته می شود. دو گونه عمومی آن هارنس های رگلاژ دار و ساده هستند، نوع رگلاژ دار بیشتر برای صعودهای بلند یا صعود های فنی زمستانی استفاده می شود.

harness_details

پی نوشت: از این وسیله امدادگران و مامورین آتش نشانی هم در بعضی از ماموریتهای خطرناکشان استفاده می کنند.