Skip to: Content | Sidebar | Footer

گره دو سر طناب

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و انواع گره های سنگنوردی صحبت شد، در این مطلب گره دو سر طناب (یک لا و دو لا) شرح داده می شود.

گره دو سر طناب (یک لا): اتصال دو سر طناب هم قطر به یکدیگر، این نوع گره زمانی به کار می رود که سنگنورد در صعود خود احتیاج به طناب بلند تری دارد و می بایست یک طناب دیگر را به طناب خود اضافه نماید.

خصوصیات: هر قدر فشار بیشتری به آن وارد شود گره محکم تر می شد.

گره دو سر طناب (دو لا): اتصال دو سر طناب غیر هم قطر با اختلاف قطری برابر حداکثر یک شماره.

خصوصیات: ضریب اطمینان بسیار بالایی دارد.

پی نوشت: گره دو سر طناب کاربرد های زیادی دارد و مطمئنا” به کار شما دوستان عزیز هم خواهد خورد، مخصوصا” خانم های عزیز برای گره زدن دستبند و گردنبند هایی با جنس طناب، در این نوع گره شما می توانید با ایجاد فاصله بین دو گره، دستبند و گردنبند خود را کوچک و بزرگ نمائید.