Skip to: Content | Sidebar | Footer

چهارمین نشانه سکته مغزی: زبان

متخصصین اعلام کرده اند که اگر شخصی را که دچار حمله شده در ۳ ساعت به بیمارستان منتقل کنند می توان عوارض ناشی از حمله را به طور کامل از بین برد. بله به طور کامل!!! روش شناسایی حمله و رساندن بیمار به درمان های پزشکی در کمتر از ۳ ساعت به شناسایی علایم آن بستگی دارد.

شناسایی علایم سکته:

در برخی موارد شناسایی علایم سکته کار بسیار سختی است، متاسفانه نا آگاهی افراد می تواند منجر به فاجعه ای جبران ناپذیر شود! سکته می تواند باعث مرگ یا آسیب مغزی فرد گردد و این در حالیست که اطرافیان شخص حتی متوجه علایم سکته نشده اند!

پزشکان اعلام کرده اند که اطرافیان قربانی می توانند تنها با پرسیدن سه سوال ساده متوجه علایم سکته شوند:

ل: از شخص بخواهید تا لبخند بزند.
ح: از شخص بخواهید که حرف بزند یا یک جمله ساده را به درستی بیان کند. (مثلا”: امروز هوا آفتابی است)
د: از وی بخواهید هر دو دستش را بلند کند.

اگر فرد در انجام هر کدام از موارد زیر مشکل داشت، در اسرع وقت با اورژانس تماس گرفته و علایم را برای امدادگران توضیح دهید.

و اما نشانه دیگری از سکته مغزی:

از بیمار بخواهید زبان خود را بیرون بیاورد، اگر زبان وی به راست یا چپ متمایل شده بود، بدانید که شخص دچار حمله شده است.

منبع: این مطلب از طریق ایمیل برای من ارسال شده است.