Skip to: Content | Sidebar | Footer

گره خود حمایت

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و کوهنوردی و انواع گره های سنگنوردی و کوهنوردی صحبت شد، در این مطلب به شرح گره خود حمایت می پردازم.

Mastwurf1

گره خود حمایت یا گره مست ورف:

این گره  در محل کارگاه و بر روی کاربین اجرا می شود و برای ثابت کردن کوهنورد و یا سنگنورد در کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

Mastwurf

گره پروانه

در مطالب گذشته درباره خواص گره های سنگنوردی و کوهنوردی و انواع گره های سنگنوردی و کوهنوردی صحبت شد، در این مطلب به شرح گره پروانه می پردازم.

گره پروانه:

این نوع گره در وسط طناب و یا طنابچه کوهنوردی زده می شود، یادگیری آن آسان و کاربرد آن زیاد است. در کل هر جایی از طناب که احتیاج به حلقه دارید، این گره بهترین گزینه برای شماست.

کاربردها:

۱- این گره در برنامه های کوهنوردی، حرکت در شب، حرکت در مه و بوران، برای متصل شدن چندین کوهنورد به هم و حمایت همزمان مورد استفاده قرار می گیرد.

۲- این گره در جایی از طناب که پوسیده و آسیب دیده است زده می شود و بدین ترتیب فشار از روی قسمت آسیب دیده طناب خارج می گردد.

۳- این گره در کارگاه سنگنوردی، بعنوان گره خود حمایت می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۴- این گره برای اتصال ۲ طناب به هم نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مانند گره دو سر طناب.

تاریخچه:

کوهنودان قدیمی به این نوع گره (گره نفر وسط) هم می گفتند.

آموزش تصویری:

منبع عکس: هم طناب

پی نوشت: یادگیری این گره برای همه کوهنوردان ضروری است.

صعود قرقره و صعود سر طناب

صعود قرقره: در صعود قرقره سنگنوردان به یک حمایت ثابت (قرقره) در بالای دیواره متصل هستند و سنگنورد در این نوع صعود می تواند تمام تلاش خود را بر روی صعود متمرکز نماید و حمایت خود را ۱۰۰٪ به حامی خود بسپارد. در این صعود یک نفر که از همه وارد تر است قرقره را در بالای دیواره نصب و طناب را از آن عبور می دهد تا افراد بعدی به صورت قرقره صعود نمایند.

نمونه صعود قرقره:

◄ در اینجا می توانید ویدئویی مربوط به صعود به روش قرقره را مشاهده نمائید.

صعود سر طناب: در صعود سر طناب سنگنورد ۵۰٪ حمایت از خود را بر عهده دارد، به این معنی که هر ۱ الی ۲ متری که صعود می کند باید یک اسلینگ را در رول بر روی دیواره نصب کند (البته قبل از صعود رول ها به وسیله یکی از ماهر ترین افراد گروه در دیواره کار گذاشته می شوند) و طناب خود را داخل اسلینگ بیاندازد تا حمایت خود را تا آن ارتفاع فیکس نماید.

نمونه صعود سر طناب:

◄ در اینجا می توانید ویدئویی مربوط به صعود به روش سرطناب را مشاهده نمائید.

تذکر: افراد مبتدی باید در ابتدا از روش صعود قرقره استفاده نمایند، و بعد از مدتی آموزش و تمرین از صعود سر طناب استفاده کنند.

نکته: در صعود سر طناب است که می توانید پیشرفت و ترقی نمائید، چون روش درست استفاده از اسلینگ و کاربری آن را به صورت عملی تمرین خواهید کرد و ترس از اشتباه و سقوط باعث دقت و در نهایت پیشرفت شما خواهد شد.