Skip to: Content | Sidebar | Footer

هارنس

harness

هارنس (Harness): وسیله ای است که سنگنوردان و کوهنوردان با استفاده از آن از ضریب ایمنی بیشتری برخوردار می گردند و در صعود، فرود، حمایت و حمل وسایل فنی کاربرد زیادی دارد.

هارنس در مدل های گوناگون و برای کاربردهای متفاوت ساخته می شود. دو گونه عمومی آن هارنس های رگلاژ دار و ساده هستند، نوع رگلاژ دار بیشتر برای صعودهای بلند یا صعود های فنی زمستانی استفاده می شود.

harness_details

پی نوشت: از این وسیله امدادگران و مامورین آتش نشانی هم در بعضی از ماموریتهای خطرناکشان استفاده می کنند.