Skip to: Content | Sidebar | Footer

کرامپون چیست؟

کرامپون یا یخ شکن وسیله ای است فلزی که در زیر خود دارای شاخه های نوک تیز می ‌باشد، این وسیله به زیر کفش کوهنوردی نصب می شود و شاخه ‌های نوک تیز آن با فرو رفتن در یخ و برف مانع سر خوردن کوهنوردان می ‌شوند، اکثر کرامپون ‌ها از فولاد مولیبدیوم (کروم) ساخته شده ‌اند که آلیاژی بسیار محکم و سبک وزن است.

مسیرهای برفی معمولا” شامل فواصل کوتاه سنگ و صخره نیز می‌ شوند، کرامپون ‌ها باید توانایی طی کردن چنین مسیرهایی را داشته باشند اما استفاده زیاد در این مسیرها باعث کند شدن تیغه‌ های آنها می‌ شود.

معمولا” کرامپون ها را از تعداد شاخه های آهنی آنها می شناسند، مثلا” کرامپون در عکس بالا ۱۰ شاخه با ۲ نیش در جلو می باشد.

موارد استفاده از کرامپون:

۱- حرکت روی شیب های معمولی یخ و برف (کوهنوردی)

۲- صعود از دیواره های یخی (یخنوردی)

قسمت های مختلف کرامپون:

۱- شاخه های زیر

۲- نیش های جلو

۳- تسمه اتصال

۴- قسمت عقب

کرامپون ها دارای ۳ دسته بندی می باشند:

۱- کرامپون های بندی

۲- کرامپون های نیمه اتوماتیک

۳- کرامپون های اتوماتیک

در زیر نمونه ای از یک کرامپون بندی ۶ شاخه را مشاهد می کنید:

در زیر نمونه ای از کرامپون اتوماتیک ۱۰ شاخه ۲ نیش را مشاهده می کنید:

در زیر نمونه ای از کرامپون نیمه اتوماتیک ۱۰ شاخه ۲ نیش را مشاهده می کنید: